Algemene voorwaarden Fotografie Vroni


 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties en overeenkomsten.
 2. Alle prestaties met betrekking tot fotografie sessies dienen vooraf betaald te worden. De vervaldatum van het factuur dient gerespecteerd te worden. 
 3. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht de eventuele prijsstijging.
 4. Beeldmateriaal gemaakt door Fotografie Vroni kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar sociale media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden, publicaties, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor of op de dag van de sessie.
 5. Beeldmateriaal gemaakt door Fotografie Vroni worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.
 6. De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere!
 7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 8. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 9. De fotograaf bewerkt de foto's enkel in haar gekende stijl die terug te vinden is in haar portfolio op sociale media en website. (De "ik kijk door een warme zonnebril-look")
  Men verwacht dat deze gekend is bij boeking. Andere stijlen worden niet uitgevoerd. Bij specifieke wensen wordt gevraagd deze te bespreken VOOR de effectieve boeking.
 10. De bestanden van de fotosessie worden tot 6 maanden na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies ( waaronder defect aan geheugenkaart, fototoestel, en/of materiaal- of datacrash ) kan Fotografie Vroni op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
 11. Wanneer het bewolkt is kan de shoot gewoon doorgaan. Als het heel hard regent, sneeuwt of hagelt laat ik zo snel mogelijk iets weten om de shoot te verzetten.
 12. Wanneer een klant niet komt opdagen bij een shoot, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
 13. Bij annulatie voor een shoot zonder te verplaatsen naar een ander moment, zal er 50% in rekening worden gebracht. Bij annualtie binnen de 2 weken voor een shoot wordt de shoot 50% in rekening gebracht (annulatiekosten) 
 14. Indien je de shoot wil verplaatsen dient er onmiddelijke een nieuwe datum ingepland te worden.
 15. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. 
 16. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of verlies van gegevens.
 17. Bij het boeken van een shoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.